Học thuyết về đa trí tuệ về trí thông minh hiện sinh

Thứ năm, 03/02/2018

Trí  thông minh hiện sinh – Một trí thông minh đặc biệt. Trí thông minh hiện sinh là loại hình trí thông minh mới nhất được Gs. Howard Gardner nghiên cứu và bổ sung và Học thuyết của ông. Mặc dù ông không muốn gắn kết một loại hình trí thông minh với tâm linh nhưng ông cho rằng ” Trí thông minh hiện sinh” là một cấu trúc hữu  ích để đánh giá một trong số những năng lực nổi trội của con người.

1. Trí thông minh hiện sinh một trí thông minh đặc biệt.

Trí thông minh hiện sinh liên quan đến khả năng của một cá nhân sử dụng các giá trị và trực giác tập thể để hiểu người khác và thế giới xung quanh họ. Những người xuất sắc trong trí thông minh này  thường có thể nhìn thấy bức  tranh lớn. Các triết gia, nhà thần học và huấn luyện viên cuộc sống là một trong số những người mà Gardner coi là có  trí thông minh hiện sinh cao.

“Ứng cử viên cho  trí thông minh này dựa  trên sự thông minh của con người để suy ngẫm những câu hỏi cơ bản nhất về sự tồn tại. Tại sao chúng ta sống ? Tại sao chúng ta chết ? Chúng ta đến từ đâu? Điều gì sẽ xảy ra với chúng  ta? Gs. Howard Gardner hỏi trong  cuốn sách sau này của mình.

” Đôi khi tôi nói rằng đây là những câu hỏi vượt qua nhận thức ; chúng liên quan đến những vấn đề quá lớn hoặc  nhỏ để có thể cảm nhận được bởi năm hệ thống giác quan của chúng ta ” Ông nói.

Ngoài việc có thể hình dung ra một bức tranh viễn cảnh, những đặc điểm chung ở những người có  trí thông minh hiện sinh bao gồm : quan tâm đến các câu hỏi về sự sống, cái chết và hơn thế nữa ; một khả năng nhìn xa hơn các giác quan để giải thích các hiện tượng; và mong muốn trở thành người ngoài cuộc đồng thời thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến xã hội và những người xung quanh.

Trí thông minh hiện  sinh thể hiện khả năng cảm nhận và tác động vào thế  giới hiện sinh một cách sâu sắc. Trí thông minh này giúp con người có thể tự giác ngộ và sử dụng nội tâm để diễn đạt, tác động đến sự vật, hiện tượng khách quan với những ý tưởng, hình thái  độc đáo, khác biệt. Loại hình trí  thông  minh này là sự  nhạy  cảm và khả năng giải quyết những  câu hỏi  sâu s ắc  về sự  tồn  tại của con  người, như ý  nghĩa của  cuộc sống, tại sao chúng ta chết và làm thế nào chúng ta  đến đây…

Trí thông  minh hiện  sinh  có  liên hệ khá  chặt  chẽ  với  tất cả các loại hình trí thông minh  khác, giống như một phần vốn có sẵn trong 8 loại hình trí thông minh và đặc biệt là với  trí  thông minh nội tâm.

Theo nhiều cách, mục đích của giáo dục nên là truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai để thúc đẩy nhân loại  tiến lên. Phát triển Trí thông minh hiện sinh cho thế hệ trẻ rất quan trọng trong việc giúp họ nhận thức rõ hơn về tiềm năng thực sự của bản thân và hiểu được bức tranh toàn cảnh của cuộc sống.