Sự Kiện

Để bé có vốn từ vựng phong phú, ngay từ khi bé chào đời cha mẹ nên nói với bé liên tục dù hiểu biết ngôn ngữ và tăng cường từ vựng ở bé lúc này chỉ theo một cách: lắng nghe mọi người xung quanh nói. 

Chỉ số IQ và EQ không chỉ ảnh hưởng đến trí tuệ của trẻ mà nó còn phản ánh sự phát triển của trẻ về lâu dài. 

Hãy bắt đầu tranh luận ! Thật khó để chọn chỉ 50 so với vẻ ngoài. ( Hoặc 49, cộng với LeBron. )

Những tác phẩm của Beethoven hoàn thành trong khoảng 18031805 vượt trội hẳn những gì mà ông sáng tác trước đó. 

Trí thông minh ngôn ngữ chính là  khả năng nói và viết, khả năng học và  sử  dụng  ngôn ngữ  hiệu quả nhất, để đạt  được mục tiêu.

Test Đa trí tuệ học viện MI là một trắc nghiệm tâm lý, nên để thực hiện nó một cách chính xác nhất bạn cần hiểu rõ.

Hiện nay, kiểm tra trí thông minh nổi trội hay còn gọi là Test Đa trí tuệ được phát triển bởi nhà tâm lý học Gardner